ABOUT US

CNC TRADING CENTER CO.,LTD.

บริษัท ซีเอ็นซี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

CNC TRADING CENTER CO., LTD. | ตัวแทนจำหน่าย นำเข้า เครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงาน

ผู้จัดจำหน่าย และนำเข้า เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ เครื่องจักรซีเอ็นซี

เราสามารถดูแลเครื่องจักรของท่านได้ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงแบบ PM หรือซ่อมแบบ CM เมื่อเครื่องจักรของ ท่านเกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ หรือจะเป็นการตรวจสภาพ Inspection ตรวจสอบความเที่ยงตรง Machine Accuracy

ถ้าหากเครื่องของท่านมีปัญหาเรื่องค่า Accuracyทางเรามีประสบการณ์และทักษะที่จะทำการปรับ Alignment และ Calibrationเครื่อง CNC ของท่านให้กลับมาสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพอีกครั้ง

Related Images