Inspection accuracy

CNC CLEANING&SERVICES CENTER LTD.,PART.

Inspection accuracy

CNC CLEANING & SERVICES CENTER LTD., PART. | ให้บริการซ่อมเครื่องจักร บำรุงรักษา ติดตั้ง ขนย้าย และบริการอื่นๆ

Inspection accuracy

Inspection accuracy

การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของเครื่องจักร เพื่อประเมิน และวิเคราะห์สภาพของเครื่องจักร อันเป็นสาเหตุทำให้การผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามขนาดที่ต้องการ และผิวงานไม่เรียบ ทางเราให้บริการในการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้วยเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามหลักการตรวจสอบเครื่องจักร CNC โดยเฉพาะ เช่น
- Leveling การตรวจสอบ และปรับระดับของเครื่องจักร
- Accuracy Of Spindle ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของหัวกัด 
     - Spindle Nose Run Out 
     - Spindle Bore Run Out
     - Vibration ตรวจสอบค่าความสั่นสะเทือนของหัวกัด
     - Temperature ตรวจสอบอุณหภูมิของหัวกัด
- Accuracy Of Ball Screw Backlash And Axis Movement ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของระบบชุดขับเคลื่อน
- Accuracy Of Home Position Repeatition ตรวจสอบการทำงานของ Home Position Sensor
ในกรณีที่ให้บริการแล้วตรวจพบปัญหา ทางเรามีประสบการณ์ และทักษะในการซ่อมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับทางลูกค้าได้ครบถ้วน เช่น
- การซ่อมเปลี่ยน Bearing spindle
- งานซ่อมเปลี่ยน Support bearing
- งาน Refitted Ball Screw แกนต่างๆ
- งานปรับตำแหน่งชุด Automatic Tool Change ของเครื่อง Machining Center
- งานปรับตั้งศูนย์ป้อมมีดของเครื่องกลึง CNC เป็นต้น

Related Images